ศูนย์บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์

 


ราคาติดตั้งแก๊สรถตู้

  • ถัง 60 ลิตร 2 ใบ ราคา 60,000 บาท
  • ถัง 90 ลิตร 2 ใบ ราคา 70,000 บาท
  • ถัง 100 ลิตร 2 ใบ ราคา 74,000 บาท
 
หมายเหตุ

  • พร้อมที่คลุมถัง + จากราคาข้างต้น 5,000 บาท
  • เป็นรถ 6 สูบ + ราคาข้างต้น 10,000 บาท
  • ถ้าเป็นระบบดูดจะลดลงอีก 20,000 บาท จากราคาข้างต้น