ศูนย์บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์

 


บรรยากาศศูนย์บริการ

PM GAS ศูนย์บริการติดตั้งระบบก๊าซ NGV และ LPG และยังเป็นศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์ที่ติดตั้ง NGV LPG

ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถสิบล้อ รถบัส และรถหัวลาก ควบคุมและดูแลงานโดย ทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยเกษตร