ศูนย์บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์

 


ตรวจสภาพรถใช้แก๊ส

บริการออกใบวิศวกรตรวจสอบมาตรฐาน LPGและNGV เพื่อต่อทะเบียนประจำปี

ค่าบริการ

  • รถเล็ก ราคา 500 บาท
  • รถใหญ่ ราคา 1,000 บาท
บริการออกใบวิศวกรตรวจสอบมาตรฐาน LPGและNGV เพื่อแจ้งลงเล่ม
  • ค่าบริการ Call

 

page-14-2-62-1