ศูนย์บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์

 


Company Profile

PM Gas

บริษัท พาราเมาท์ อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งโดยทีมวิศวกรที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานทางเลื่อกบวก กับมีใจรักในด้านการติดตั้งระบบก๊าซ NGV และ LPG วิศวกรทุกคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้ง และตรวจสถาพรถยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊าซNGVและLPG ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถสิบล้อ รถบัส และรถหัวลาก

รับรองมาตราฐานจาก 3 หน่วยงาน

พาราเมาท์ อินเตอร์เทรด ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง ศูนย์บริการติดตั้งก๊าซมาตราฐานดีเยี่ยมจาก 3 หน่วยงานคือ กรมขนส่งทางบก กรมธุรกิจพลังงาน และ ปตท. (ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 22 อู่ในประเทศเท่านั้น) ปัจจุบันศูนย์บริการติดตั้งก๊าซของ พาราเมาท์ อินเตอร์เทรด มีทั้งหมด 2 สาขา คือสาขาวังหิน และ สาขาบางกะปิ

 

ปัจจุบันทางบริษัท พาราเมาท์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับการรับรองจาก กรมขนส่งทางบก ให้เป็นผู้ตรวจสอบรถใช้

  • ก๊าซ NGV ตามเลขที่ สธร  79.1-2553 และ  สธข 81.1-2553
  • ก๊าซ LPG ตามเลขที่ สปร 43.1-2553 และ สปข  42.1-2553

และได้รับการรับรองจาก กรมขนส่งทางบก ให้เป็นผู้ติดตั้งใช้

  • ก๊าซ NGV ตามเลขที่ ตธร/กท 15.2-2554 และ ตธข 183.1-2553
  • ก๊าซLPG ตรมเลขที่ ตปร 29.1-2552 และตปข 11.1-2552