ราคาติดตั้งก๊าซ NGV

ENERGY REFROM

รุ่น ขนาดถัง 4 สูบ 6 สูบ การรับประกันอุปกรณ์ ประกันอัคคีภัย
Fast Tech Pro 70 45,000 55,000 รับประกัน 2 ปี 1,000,000
(Falcon)
Fast Tech Pro 100 50,000 60,000 รับประกัน 2 ปี 1,000,000
(Falcon)
Fast Tech Pro 60 X 2
ใต้ท้อง
65,000 75,000 รับประกัน 2 ปี 1,000,000
(Falcon)
Fast Tech Pro 60 X 3
ใต้ท้อง
75,000 85,000 รับประกัน 2 ปี 1,000,000
(Falcon)
Advance OBD 70 55,000 65,000 รับประกัน 2 ปี 1,000,000
(Falcon)
Advance OBD 100 60,000 70,000 รับประกัน 2 ปี 1,000,000
(Falcon)
Advance OBD 60 X 2
ใต้ท้อง
75,000 85,000 รับประกัน 2 ปี 1,000,000
(Falcon)
Advance OBD 60 X 3
ใต้ท้อง
85,000 95,000 รับประกัน 2 ปี 1,000,000
(Falcon)
  • ชุดหัวฉีด รุ่น Advanced OBD รับประกันรั่วซึม 5 ปี ฟรี ประกันวินาศภัยมูลค่า 1,300,000 บาท
  • ประกันเครื่องยนต์ 200,000 บาท
  • ประภันอัคคีภัย 1,000,000 บาท
  • ประกันความเสียหายส่วนบุคคล 100,000 บาท

BLUEMEC

รุ่น ขนาดถัง 4 สูบ 6 สูบ การรับประกันอุปกรณ์ ประกันอัคคีภัย
32 bits 70 50,000 60,000 รับประกัน 2 ปี 500,000
(วิริยะประกันภัย)
32 bits 100 55,000 65,000 รับประกัน 2 ปี 500,000
(วิริยะประกันภัย)
32 bits 60 X 2
ใต้ท้อง
70,000 80,000 รับประกัน 2 ปี 500,000
(วิริยะประกันภัย)
32 bits 60 X 3
ใต้ท้อง
80,000 90,000 รับประกัน 2 ปี 500,000
(วิริยะประกันภัย)

VERSUS

รุ่น ขนาดถัง 4 สูบ 6 สูบ การรับประกันอุปกรณ์ ประกันอัคคีภัย
VERSUS 70 45,000 55,000 รับประกัน 2 ปี 500,000
(วิริยะประกันภัย)
VERSUS 100 50,000 60,000 รับประกัน 2 ปี 500,000
(วิริยะประกันภัย)
VERSUS 60 X 2
ใต้ท้อง
65,000 75,000 รับประกัน 2 ปี 500,000
(วิริยะประกันภัย)
VERSUS 60 X 3
ใต้ท้อง
75,000 85,000 รับประกัน 2 ปี 500,000
(วิริยะประกันภัย)

AUTOGAS ITALIA

รุ่น ขนาดถัง 4 สูบ 6 สูบ การรับประกันอุปกรณ์ ประกันอัคคีภัย
powerjet 70 45,000 55,000 รับประกัน 2 ปี 500,000
(วิริยะประกันภัย)
powerjet 100 50,000 60,000 รับประกัน 2 ปี 500,000
(วิริยะประกันภัย)
powerjet 60 X 2
ใต้ท้อง
65,000 75,000 รับประกัน 2 ปี 500,000
(วิริยะประกันภัย)
powerjet 60 X 3
ใต้ท้อง
75,000 85,000 รับประกัน 2 ปี 500,000
(วิริยะประกันภัย)
  • ทั้งในระบบดูดและระบบหัวฉีดราคาข้างต้นนี้พร้อมใบรับรองจากวิศวกรแล้ว
  • ถังเปล่าขนาด 60 ลิตร น้ำหนักปรมาณ 60 กิโลกรัม เติมแก๊สเต็มถัง น้ำหนักประมาณ 72 กิโลกรัม
  • ถังเปล่าขนาด 70 ลิตร น้ำหนักปรมาณ 70 กิโลกรัม เติมแก๊สเต็มถัง น้ำหนักประมาณ 84 กิโลกรัม
  • ถังเปล่าขนาด 100 ลิตร น้ำหนักปรมาณ 100 กิโลกรัม เติมแก๊สเต็มถัง น้ำหนักประมาณ 118 กิโลกรัม
 


* ราคาที่แจ้งไว้ภายในตารางนี้ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า