ศูนย์บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์

 


เพิ่มถังแก๊สรถกระบะ-รถบรรทุก

PM Gas บริการติดตั้งเพิ่มถัง cng สำหรับรถกระบะหรือรถบรรทุกที่ต้องการให้รถวิ่งได้ในระยะทางที่ไกลขึ้น อาทิเช่น รถ Mitsubishi Triton ทีติดตั้งระบบก๊าซ CNG มาจากโรงงานสามารถเพิ่มถังใต้ท้องใด้ ขนาดต่างๆเช่น

  • เพิ่มถัง 60+75 (70)litre
  • เพิ่มถัง 100(บน)+60+75 litre
  • single cab เพิ่มถัง 60+60+75 litre