ศูนย์บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์

 


ติดตั้งระบบแก๊ส LPG

PM GAS ศูนย์บริการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์  LPG และตรวจสภาพรถยนต์ที่ติดตั้ง LPG ควบคุมและดูแลงานโดย ทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในทุกขั้นตอน

PM GAS ให้บริการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์  LPG ด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูง จากหลายแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ และเป็นที่นิยมของผู้ใช้รถติดก๊าซในประเทศไทย อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการรับรองมาตรฐานโดยสถาบันวิชาการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ( ส่วนก๊าซธรรมชาติ ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรฐานที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

ปัจจุบันเราติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ไปแล้วกว่า 8,000 คัน ด้วยการทำงานที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองให้เป็นศูนย์บริการติดตั้งก๊าซ มาตราฐานดีเยี่ยมจาก 3 หน่วยงานคือ
กรมขนส่งทางบก กรมธุรกิจพลังงาน และ ปตท. (ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 22 อู่ในประเทศเท่านั้น)

นึกถึงความมั่นใจและความคุ้มค้าในการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์  LPG นึกถึง PM GAS